Format natjecanja


Konovizija se sastoji od finalne večeri i, u posebnim slučajevima, polufinalne večeri. Broj natjecatelja na finalnoj večeri Konovizije je 16, a odlukom Organizatora se može smanjiti ili povećati.

U slučaju većeg broja prijavljenih natjecatelja od 16, Organizator donosi odluku o održavanju polufinalne večeri ili sam izabire natjecatelje koji će nastupiti u finalu.

U slučaju održavanja polufinalne večeri, ovisno o ukupnom broju prijavljenih natjecatelja, Organizator odlučuje o broju mjesta i sela čiji će predstavnici, sukladno rezultatu s prethodne Konovizije, imati osigurano mjesto u finalu. Organizator može dati i “wild card” određenom izvođaču/ima za direktan nastup u finalu neovisno o rezultatu na prethodnoj Konoviziji ako određeni broj mjesta, koji bi rezultatom izborili mjesto u finalu, nemaju svog predstavnika. Konačnim redoslijedom na polufinalnoj večeri popunit će se preostala mjesta za finalnu večer.

U slučaju da Organizator sam, bez polufinalne večeri, bira natjecatelje za finalnu večer predstavnicima prvih osam mjesta s prethodne Konovizije, kao i predstavnicima debitantskih mjesta, osigurava se nastup na finalnoj večeri. Redoslijed izvođača odlučuje se ždrijebom.

Natjecatelji


Pravo nastupa na Konoviziji imaju sljedeća mjesta i naselja: Brotnice, Cavtat, Čilipi, Duba Konavoska, Dubravka, Dunave, Drvenik, Đurinići, Gabrile, Gruda, Jesenice, Karasovići, Komaji, Kuna Konavoska, Lovorno, Ljuta, Mihanići, Mikulići, Močići, Molunat, Obod, Pavlje brdo, Pločice, Poljice, Popovići, Pridvorje, Radovčići, Stravča, Šilješki, Uskopje, Vitaljina, Vodovađa, Zastolje i Zvekovica.

Organizator može dopustiti pravo nastupa maksimalno jednog gostujućeg mjesta na Konoviziji koje se natječe po istim pravilima.

Svako mjesto može imati isključivo jednu izvedbu. Natjecateljsku izvedbu čine jedan do maksimalno tri izvođača. Natjecatelj mora biti stanovnik mjesta, rodom iz mjesta, ili da mu je jedan od roditelja porijeklom iz mjesta koje želi predstavljati.

U slučaju da je izvedba duet ili trio, minimalno jedan od natjecatelja mora ispunjati navedene uvjete. Natjecatelji moraju biti punoljetni, a maloljetni članovi mogu nastupiti samo kao pratnja punoljetnom natjecatelju.

Natjecatelji se sami prijavljuju, ili nastupaju po pozivu Organizatora. U slučaju većeg broja prijava iz istog mjesta prednost ima natjecatelj koji nije nastupao na Konoviziji, a odluku o konačnom natjecatelju donosi Organizator, koji u pojedinima slučajevima odluku o predstavniku nekog mjesta može prepustiti i trećoj stani.

Maksimalan broj nastupa pojedinog natjecatelja na Konovizijama je neograničen. Natjecatelj ne može nastupiti na Konoviziji dvije godine za redom, osim u slučaju posebne dozvole Organizatora. Pobjednik Konovizije nema pravo nastupa na natjecanju iduće dvije godine.

Izvedbe


Natjecatelji izvode već postojeće domaće ili strane izvedbe po vlastitom izboru koje su premijeru imale minimalno šest mjeseci prije Konovizije. Ako Organizator smatra da izvođenje neke pjesme narušava ugled Konovizije može ne dopustiti izvođenje iste.

Izvođenje vlastitih pjesama, kao i pisanje pjesama posebno za Konoviziju, te izvođenje istih, nije dozvoljeno.

Izvedbe se izvode uz glazbu uživo, a izvedba ne smije biti duža od četiri i pol minute. Ako je originalna verzija pjesme duža od četiri i pol minute, njezina će se izvedba prilagoditi da zadovoljava pravilo o maksimalnoj dužini trajanja.

Više natjecatelja ne može izvoditi istu pjesmu. U slučaju da dva ili više natjecatelja želi nastupiti s istom pjesmom prednost ima onaj čije je mjesto bilo bolje plasirano na prethodnoj Konoviziji, a u slučaju da je riječ o mjestima koja nisu nastupila na prethodnoj Konoviziji prednost ima onaj tko je prvi prijavio pjesmu.

Glasanje i određivanje pobjednika


O pobjedniku, kao i rezultatima natjecanja, odlučuje žiri sastavljen od jednog ili maksimalno predstavnika iz svakog mjesta i naselja iz kojih dolaze natjecatelji. Članove žirija određuje Organizator koji se u izboru članova žirija može savjetovati s natjecateljima i/ili stanovnicima mjesta i naselja. Organizator može posebnom odlukom dopustiti glasanje i neovisnom žiriju.

U slučaju održavanja polufinalne večeri glasaju samo predstavnici žirija mjesta i naselja koji sudjeluju u polufinalnoj večeri. U finalnoj večeri glasaju samo predstavnici žirija mjesta i naselja koji sudjeluju u finalnoj večeri.

Predstavnici žirija se pri glasanju mogu savjetovati sa stanovnicima svojih mjesta i naselja, a kontakt s izvođačima je zabranjen.

Vodeći se izvedbom pjesme, glasovnim mogućnostima i scenskim nastupom, članovi žirija prema vlastitom mišljenju bodove, od 1 do 12, daju desetorici natjecatelja. S 12 bodova član žirija nagradit će najbolju izvedbu po njegovom mišljenju; ss 10 bodova drugu najbolju izvedbu po njegovom mišljenju; s osam bodova treću najbolju izvedbu po njegovom mišljenju; sa sedam bodova četvrtu najbolju izvedbu po njegovom mišljenju, itd. po jedan bod razlike sve do jednog boda kojeg će član žirija dodijeliti desetoj najboljoj izvedbi po njegovom mišljenju.

Svaki član žirija ispunja dva primjerka glasačkog listića te ih predaje predstavniku Organizatora, radi kontrole, nakon čega više nije moguće mijenjanje glasova. Jedan primjerak glasačkog listića predstavnik Organizatora vraća članu žirija netom pred čitanje svojih glasova.

Članovi žirija čitaju svoje glasove redoslijedom kojim su nastupali izvođači.

Pobjednik natjecanja je natjecatelj dobio najviše glasova. U slučaju jednakog broja glasova bolje plasiran je onaj tko je dobio najviše maksimalnih bodova. U slučaju izjednačenosti i kod kriterija maksimalnih bodova, prednost će imati natjecatelj s više dodijeljenih 12 bodova, nakon čega se u slučaju daljnje izjednačenosti gleda tko ima više dodijeljenih 10 bodova, osam bodova i tako dalje sve do jedan bod. U slučaju izjednačenosti u svim segmentima Organizator može odlučiti tko će imati prednost, osim u slučaju pobjednika kada se pobjednikom proglašavaju oba natjecatelja.