• +385 92 131 0415
  • info@konovizija.com.hr

Prijava Konovizija 2020.

   
Ispunjavanjem ove prijave prihvaćam kandidaturu za nastup na Konoviziji 2020